KONTAKT

KONTAKT

NICOLO d.o.o.
Plastična duvana ambalaža

PIB
100480559
PDV
137314125
EUR. NR.
GRXS154
Adresa
Jasički put BB – 37000 Kruševac
Tel./Fax.
037 448 661
E-mail
cotureze@gmail.com