PREHRANA

PREHRANA

Prehrana

Ova ambalaža izrađena je od polietilena visoke gustine HDPE ali na zahtev kupca može se koristiti i polipropilen PP. U izradi ambalaže koriste se boje atestirane za upotrebu u prehrambenoj industriji. Zapremine do sada rađene ambalaže kreću se od 0,25l pa sve do 2,5l. Ovoj grupi proizvoda pripada ambalaža za voćne i šećerne prelive, ambalaža za sirće, ambalaža za mlekarsku industriju, ambalaža za esenciju, ambalaža za vodu. Sva ambalaža izrađena u našem pogonu nosi ateste o bakteriološkoj kao i hemijskoj analizi koje za potrebe naše firme izdaje Zavod za zaštitu zdravlja Kruševac, akreditovana laboratororija za izdavanje stručnih mišljenja.

Ambalaža za mlekare

Ambalaža za sirća

Ambalaža za toping / ambalaža za sokove

Ambalaža za kečap i majonez / Ambalaža za esenciju

Zatvarač za staklene tegle